Telefonisch bestellen
02 454 25 93
Weekdagen: 9u - 17u
Zaterdag: 8u - 13u

Privacy-beleid van De Persgroep Publishing nv

De Persgroep Publishing nv, Brusselsesteenweg 347, 1730 Kobbegem (Asse), ingeschreven in het RPR te Brussel onder het nummer 0403.506.340 (hierna : De Persgroep) neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Wanneer u onze website bezoekt, een abonnement neemt op één van onze media, inschrijft op een nieuwsbrief of ons op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens : voornaam, naam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en e-mailadres.
 
Als abonnee (gratis of betalend) kunnen we u telefonisch of per e-mail contacteren in het kader van uw abonnement. Uw e-mailadres geven we enkel door aan derden als u hierin toestemt. 
 
Soms zal u worden gevraagd om een profiel aan te maken, waarbij u ons ook persoonsgegevens meedeelt. Als u op onze website inlogt aan de hand van uw account van een social networkwebsite, dan kunnen we hieruit informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt. Het opmaken van dit profiel is nuttig om u interessante aanbiedingen te kunnen toesturen.
 
Uw gegevens kunnen door externe partners worden verrijkt.
 
Op onze website gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vindt u in onze cookiepolicy. 
 
2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:

- Om de inhoud van onze producten en onze website te verbeteren;
- Voor onze klantenadministratie;
- Voor direct marketingdoeleinden;
- Voor de verkoop en de promotie van onze producten en diensten;
- Om marktonderzoek te verrichten;
- Voor het beheer van onze website;
- Voor het beheer van onze wedstrijden en promotionele acties;

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door De Persgroep Publishing nv, die de verantwoordelijke is voor de verwerking. Zij kunnen worden doorgegeven aan andere vennootschappen, in België en in het buitenland, die deel uitmaken van De Persgroep nv, en ook aan commerciële partners.

4. Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht op inzage en verbetering, na schriftelijke aanvraag.
 
U hebt ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, en tegen de doorgifte aan derden. Wij behouden ons het recht u te contacteren in het kader van uw abonnement. Dit geldt ook voor gratis abonnementen en proefabonnementen.
 
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt:
 
• kan u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen
• kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.
 
Wenst u dit niet, klik dan hier

Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst: www.bel-me-niet-meer.be

Als u ons uw e-mailadres meedeelt:
 
• kan u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
• kunnen wij uw e-mailadres doorgeven aan commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.
 
Wenst u dit niet, klik dan hier

Als u ons uw postadres meedeelt:
 
• kan u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen:
• kan u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.
 
Wenst u dit niet, klik dan hier
 
In dit laatste geval dient u ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen.

Als u van geen enkel bedrijf nog brieven wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinsonlijst (www.robinsonlist.be).

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be).
 
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze websites.
 
Als u wenst te reageren op een van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit privacy-beleid, of per e-mail (privacy@persgroep.be).